9/11 Tetris

chrome

911tetris-big.gif exactly what it says. 9/11 Tetris.
Outstanding little gimmick.